Replik. Gör det möjligt jämföra utbildningars kvalitet

Utbildning är en av våra största investeringar och studenter måste kunna göra välinformerade studieval. Vi välkomnar regeringens utredning av antagningssystemet (DN Debatt 17/3) men anser att en viktig pusselbit saknas, skriver Göran Arrius, ordförande Saco och Kristin Öster, ordförande Saco Studentråd.

Publicerad: Lördag 19 mar 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 23 mar 2016

Det ska inte behövas en högskoleexamen för att förstå hur antagningen till högskolan fungerar. Idag är dessvärre antagningen till högskolan mycket svåröverskådlig. Dessutom är det svårt för blivande studenter att göra välinformerade studieval och andelen avhopp från högskolan är onödigt hög. Det är resursslöseri både för studenterna och för skattebetalarna. Om Sverige ska förbli en kunskapsnation, måste vi använda högskolans resurser effektivt.

Rätt student ska hamna på rätt utbildning. Utbildningen ska ge både största möjliga personliga utveckling och vara en god investering i arbetslivet för individen. Därför behöver blivande studenter information om vilka krav som ställs på dem. Då måste antagningssystemet vara transparent och begripligt, men det måste också vara möjligt att göra ett välinformerat studieval. Annars riskerar vi att tappa framtidens talanger.

Vi vill se ett flexibelt utbildningssystem. Vi som företräder Sveriges akademiker och 100.000 studenter anser att det ska vara möjligt att skaffa sig utbildning utifrån personliga förutsättningar. Samhället bör ge förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv. Då är utbildning av hög kvalitet, goda arbetsförhållanden och möjligheter till vidareutbildning centralt.

Den som vill utbilda sig senare i livet ska kunna göra det. Betyg är ett bra urvalsinstrument och bör därför utgöra en stor del av antagningen. Urvalet ska se till att de mest lämpade antas och att samma kunskapskrav ställs på alla, utan att individer diskrimineras utifrån tidigare utbildningsval. Andra antagningsformer är därför också av stort värde för att hitta framtidens akademiker, i synnerhet om högskoleprovet som urval begränsas. Det är dock av högsta vikt att många redan tidigt kan göra välinformerade studieval och snabbt komma in i ett jobb som matchar deras kompetens.

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Studenternas fria val av utbildning skulle kunna vara en betydande kraft i utvecklingen mot högre kvalitet i högskolan. Det var tanken när dagens högskolesystem utformades. Tyvärr saknas fortfarande möjligheten att jämföra utbildningar utifrån kvalitet. Det försvagar studenternas möjligheter att bidra till högre utbildningskvalitet.

Vi välkomnar regeringens översyn av antagningssystemet. Men vi anser också att blivande studenter måste veta vad de kan förvänta sig av utbildningen och framtiden när de gör en av livets viktigaste investeringar. Vi uppmanar regeringen lägga den här saknade pusselbiten till utbildningssystemet.

Göran Arrius, Saco

Kristin Öster, Saco studentråd

Läs artikeln i DN