Debatt i Aftonbladet: Låt oss plugga, inte slåss om att få jobb

Debattörerna: Studenter tvingas konkurrerar med unga och nyanlända om sommarjobben

Publicerad: Onsdag 1 jun 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 8 jun 2016

DEBATT. Just nu sjunker ungdomsarbetslösheten kraftigt i Sverige. Men inte på sommaren. Då stiger den istället drastiskt. Regeringen hade kunnat motverka sommararbetslösheten men istället väljer de att sitta still i båten.

De senaste två åren ökade ungdomsarbetslösheten med 55 procent mellan maj och juli. Det kan verka motsägelsefullt, eftersom de flesta sommarjobb är okvalificerade: inte ens två av tio kräver högskoleutbildning. Problemet stavas högskolestudenter som konkurrerar med unga och nyanlända om jobben.

Snart stänger högskolorna sin verksamhet under tolv veckor och låser därmed ute hundratusentals studenter från sin ordinarie sysselsättning och försörjning. När studenterna ger sig ut på jakt efter andra sätt att trygga sin sommarekonomi trängs andra grupper ut från arbetsmarknaden.

Det långa sommaruppehållet skapar en situation där arbetslösa unga och nyanlända tvingas konkurrera om samma jobb som hundratusentals studenter. Men det hade inte behövt se ut så här. Många studenter vill nämligen inte sätta sina studier på paus.

En stärkt sommartermin var ett av Socialdemokraternas vallöften. Finansminister Magdalena Andersson har till och med uppmanat övriga riksdagspartier att ställa upp bakom fler relevanta sommarkurser (DN Debatt 09/06/2014). Än så länge har inga sådana förslag presenterats från regeringens håll. Vare sig från finansministern eller högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

Med fler relevanta sommarkurser skulle studenter kunna välja att vara studenter året runt. Det skulle inte bara frigöra tusentals jobb för landets unga och nyanlända. Det skulle dessutom möjliggöra för studenterna att plocka högskolepoäng till en snabbare examen, vilket vore välkommet för ett land där examensåldern snittar på 29 år.

Nu har det snart gått två år in på mandatperioden men vi har inte sett röken av den utlovade satsningen. Regeringens passivitet i frågan syns också i statistiken. Sommarkursutbudet har fortsatt att sjunka och ligger nu på 351 kurser. Det är mer än en halvering jämfört med sommaren 2010, trots att det finns en stark efterfrågan på sommarkurser.

I år kom det in över 164 000 ansökningar på de ynka 351 kurserna.

Anledningen till att sommarterminen krymper är att anslagen inte räcker till. Det finns inga formella hinder för lärosätena att anordna sommarkurser, men organisatoriska utmaningar gör att de blir dyrare. För att lärosätena ska kunna erbjuda fler relevanta sommarkurser behöver regeringen ge lärosätena resurser för de investeringar en kraftigt utbyggd sommartermin kräver.

Det är tydligt att en passiv politik inte leder till framgång. Istället för att infria sitt vallöfte har regeringen låtit utbudet av sommarkurser att fortsätta minska. Det är underligt eftersom en investering i sommarterminen skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Det borde därför vara ett prioriterat område i finansministerns budgetarbete.

I höst har regeringen möjlighet att leva upp till sitt vallöfte. Ett möjligt tillvägagångssätt är att stimulera de lärosäten som redan idag försöker erbjuda ett brett och relevant utbud av sommarkurser. Ett enkelt sätt är att finansministern öronmärker en påse pengar som dessa högskolor kan ansöka om i syfte att ytterligare stärka sin sommartermin.

Det är dags att bryta en negativ trend där ungdomar och studenter går otrygga under sommarmånaderna.

Vi skickar därför tillbaka samma uppmaning till Magdalena Andersson som hon en gång skrev under på: hjälp oss se till att inga studenter går ut i ofrivillig ledighet eller arbetslöshet efter vårterminens slut.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Kristin Öster, ordförande Saco Studentråd

Läs debattartikeln i sin helhet på Aftonbladet