Debattartikel i Ergo: Ge studenter praktisk erfarenhet

Avståndet mellan akademi och karriär är långt och för många studenter är den praktiska verkligheten avlägsen. Ge studenter verkliga case att lösa i utbildningen, och se till att lärarna har erfarenhet från världen utanför akademin. På så sätt stärker vi utbildningens praktiska innehåll utan att göra avkall på dess teoretiska kärna, skriver Saco Studentråd.

Publicerad: Onsdag 3 sep 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Som student handlar mycket i livet om det abstrakta, det ideala eller det föreställda. Mycket mer, tycks det, än för andra grupper i samhället. Det är inte fel att föreläsningar, seminarier och uppsatsskrivande är tydligt präglade av teoretiskt innehåll. Men ibland glömmer man att de flesta studenter kommer att jobba utanför akademin efter examen.

Saco Studentråd efterlyser därför mer praktisk arbetslivsanknytning i högskolan. Det kan ske på många sätt, men vi vill särskilt rikta uppmärksamheten mot två förslag där arbetsanknytningen inte sker på bekostnad av det teoretiska innehållet.

Först vill vi uppmuntra universitet och högskolor att inkludera case i utbildningen. Att få arbeta med uppgifter baserade på riktiga, snarare än hypotetiska, fall innebär att studenterna snabbt kan ta till sig kunskap. Det skulle ge uppgifterna en större känsla av meningsfullhet, och skulle göra studenterna till en resurs även utanför sin utbildning. Dessutom innebär det en möjlighet att lära sig anpassa kunskap till varierande omständigheter. Verkligen rättar sig ju som bekant sällan efter ett facit.

För det andra vill vi att även universitetslärarna ska ha möjlighet att få erfarenhet bortom böckerna. Det kan ske genom att underlätta kombinationen av akademiska uppdrag och arbete utanför, till exempel genom att göra yrkeserfarenhet meriterande vid tjänstetillsättning, eller genom att uppmuntra tjänstledighet från akademin. Skicka iväg lärarna på praktik precis som studenterna, helt enkelt.

Ett nämnvärt exempel är Institutionen för freds- och konfliktforskning här i Uppsala. Studenterna på masterprogrammet tillåts återkommande få träffa yrkesverksamma från flera områden inom ramen för kurser inom bland annat ledarskap och förhandlingar. På så vis får studenterna möjligheten att höra om vad som förväntas av dem när de inte längre studerar.

Oberoende av vilken väg man går är det viktigt att studenterna får en tydlig koppling till arbetslivet och – som det ibland kallas – verkligheten. Det tjänar studenten själv på, men på lång sikt gör även resten av samhället det. Den som snabbt kommer in till rätt jobb efter examen utgör en vinst för samhället.

Teorin får sitt värde genom att tillämpas i praktiken. Det gäller även inom akademin. 

Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd

Daniel Kjellén, ledamot i Saco Studentråd och tidigare masterstudent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Läs debattartikeln i sin helhet på Ergos hemsida här.