DN Debatt: ”Utbildningens innehåll viktigare än namnet”

All högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Då spelar inte kursens eller programmets namn roll utan det viktiga är vilka examensmål som är formulerade, skriver Maria Ehlin Kolk, ordförande för Saco:s studentråd som svar till professor Mats Alvesson.

Publicerad: Torsdag 13 sep 2012

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, raljerar i dag över den högre utbildningen på DN Debatt. Genom att lyfta upp exempel på program och kurser vars namn gör att han inte tycker att de passar i högre utbildning sänker han nivån på debatten. Att dessutom föreslå att dessa borde göras om till gymnasiekurser är att ha en ännu mer förlegad syn på högre utbildnings roll i samhället.

Läs hela artikeln på DN-Debatt.