Sacobloggen: Växande lönegap resultatet av dålig matchning

Lönegapet mellan unga och gamla nu är rekordstort, och en del i problemet skulle kunna vara att allt fler utbildar sig längre, och sedan har svårt att få arbete på sin utbildningsnivå. Skulle matchningen mellan arbetsmarknad och nybakade studenter fungera bättre blir alla vinnare.

Publicerad: Onsdag 20 feb 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning