Mer resurser till studie- och yrkesvägledning och undervisning efterlängtat

Idag presenterade de röd-gröna sin budgetmotion. Bland vallöftena återfinns 200 miljoner 2011 och 400 miljoner 2012 för fler lärarledda timmar i högskolan, samt 50 miljoner 2011 och 100 miljoner 2012 för utökad studie- och yrkesvägledning i högskolan. Lika mycket anslås för ökad studie- och yrkesvägledning i gymnasiet. Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande, kommenterar.

Publicerad: Måndag 3 maj 2010

- Flera undersökningar, bland annat av Jusek, visar att studenter i många fall får för lite tid med lärarna. Att de röd-gröna uppmärksammar det i sin budget är mycket positivt för studenterna, säger Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande.

- Studievägledarna är en viktig grupp på högskolan. En bra och tillgänglig studie- och yrkesvägledning kan korta studietiden och minska risken att studenten hoppar av, säger Lisa Gemmel.

- En satsning på studie- och yrkesvägledning kan betala sig i mer motiverade studenter och en bättre matchning mellan student och utbildning, så det är mycket positivt att studievägledningen lyfts fram i budgeten. Det är en win-win-satsning som jag hoppas även alliansen kommer ha med i sina vallöften, avslutar Lisa Gemmel.

För ytterligare kommentarer, Lisa Gemmel: 0705-57 19 84.