Så skapar vi jobb för unga akademiker

Matchningen på den svenska arbetsmarknaden måste förbättras. Vägen dit går genom större kontakt med arbetslivet under studietiden, menar företrädare för Saco Studentråd och Cruitway som i dag lanserar kampanjen #Meränböcker.

Publicerad: Onsdag 3 sep 2014

I dag lanseras initiativet #Meränböcker, som handlar om att knyta utbildningen närmare arbetsmarknaden. Bakom initiativet står Saco Studentråd, som samlar 100 000 studentmedlemmar i facket, och Cruitway, som är ett nystartat studentinitiativ för att matcha jobbsökande studenter med arbetsgivare i en mobilapp som redan har fått tusentals användare.

-         Målet med kampanjen är att visa högskolor och politiker att vi studenter vill ha ett nytänk inom utbildningen. Idag pluggar man i flera år, och har i många fall inte haft någon kontakt med arbetslivet innan sista terminen. Det är för sent, säger Adrian Swartz, VD och grundare av Cruitway.

Syftet med initiativet är att lyfta frågan om arbetslivsanknytning under studietiden till den politiska dagordningen.

-         Mycket under valrörelsen har handlat om hur vi ska få fler jobb, särskilt bland unga. Där är en närmare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad ett tydligt svar. De partier som tar de här frågorna på allvar har mycket att vinna i valet, säger Johannes Danielsson, ordförande i Saco Studentråd.

En viktig del av kampanjen är möjligheten att själv lägga in förslag på hur utbildningen och arbetsmarknaden kan närma sig. Förslagen kommer att lämnas över till nästa regerings utbildningsminister, universitetsledningar och 500 svenska företag.

-         Genom att slå ihop våra kontaktnät kommer vi att kunna sprida förslagen till beslutsfattare och företagsledare. På det här sättet vill vi ge studenterna en möjlighet att vara med och påverka, säger Adrian Swartz.

För mer information om kampanjen, se http://meränböcker.se

Presskontakt:
Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd: johannes.danielsson@saco.se, 0736-467928
Nicklas Wallberg, kommunikatör, Saco: nicklas.wallberg@saco.se, 072-2251498
Adrian Swartz, grundare och VD Cruitway: 0736-677702