För lite utbildningspolitik, än så länge

I valrörelsen 2006 fanns utbildningsfrågorna högt på agendan. Folkpartiet lovade till exempel nobelpris på sina valaffischer. - Än så länge har det varit för lite utbildningspolitik i årets valrörelse, men jag tror det kommer att ändras, säger Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande. Studenter, potentiella studenter, och före detta studenter, utgör tillsammans en stor väljargrupp. För Sveriges akademiker är utbildningskvalitet den näst viktigaste frågan i valet, näst efter jobben.

Publicerad: Måndag 12 jul 2010

Men arbetet för att uppmärksamma utbildningsfrågorna, och särskilt den bristande arbetslivsanknytningen i den högre utbildningen, fortsätter.

Saco Studentråd har under almedalsveckan pratat med rektorer, politiker och lobbyister, för att presentera valmanifestet Vägen framåt!, om vilka utbildningsfrågor som vi vill se uppmärksammas i valrörelsen.

- Vägen framåt! pekar ut ett antal åtgärder jag vill se för en bättre grundutbildning på svenska högskolor, säger Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande.

Resurser och bättre arbetsförmedling

- Jag efterlyser en kvalitetsmiljard för bättre utbildning, 300 miljoner för bättre arbetslivsanknytning, en särskild akademikerarbetsförmedling, och ett starta-eget-bidrag för nyexaminerade akademiker, säger Lisa Gemmel.

Enligt Sacos valundersökning har 60% av de tillfrågade akademikerna litet eller mycket litet förtroende för att arbetsförmedlingen har förmåga att hjälpa arbetslösa akademiker.

- Inte minst för nyexaminerade akademiker, så är det enormt viktigt att så snabbt som möjligt hitta ett jobb där de akademiska färdigheterna tas tillvara. Därför behövs en arbetsförmedling med särskild akademikerkompetens, säger Lisa Gemmel.

Lisa Gemmel nås på 0705-57 19 84.