Usel studenttrygghet förlänger utbildningstiden

Vet du vad som händer om en student blir sjuk? Inte, i så fall är du inte ensam. Nu finns dock en chans att få veta mer om den usla sociala tryggheten för studenter och dess följder. Tisdagen den 20 november släpper Stockholms Universitets Studentkår (SUS) och Saco Studentråd rapporten Fortfarande utbildning straffbart? – en rapport om socialförsäkringarna för studenter i högre utbildning.

Publicerad: Måndag 19 nov 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Få studenter vet vad som händer om sjukdom sätter käppar i hjulet för studierna. Systemet är krångligt och ligger inte hos Försäkringskassan utan är en del av CSN och innehåller en rad problem. Att det är omöjligt att vara deltidssjukskriven som student, att det inte går att få ersättning för sjukdom under sommaren och att karenstiden är 30 dagar är väl bevarade hemligheter. Samtidigt visar den nya rapporten att brister i trygghetssystemen leder till att genomströmningen i högre utbildning minskar. Något som leder till förluster både för studenter och för samhället.

Rapporten pekar på problem men också på lösningar. Till släppet kommer Irene Wennemo huvudsekreterare i parlamentariska socialförsäkringsutredningen och Erik Scheller, politisk sakkunnig från utbildningsdepartementet.

- Något av det värsta man kan råka ut för som student är att bli sjuk. Det är svårt att hitta information om var man ska vända sig, man kan inte återgå till studier under rehabiliteringstid och studenter som är föräldrar är kraftigt missgynnade. säger Livija Ginters, ordförande för Stockholms universitets studentkår(SUS).

- Syftet med rapporten har också varit att belysa vilka konsekvenser bristerna i trygghetssystemen får på genomströmningen i högre utbildning. Sveriges 29,5 år är en av de högsta examensåldrarna i världen från högre utbildning. Är det inte dags att riva hindren som hindrar studenter från att läsa klart sin utbildning i tid?, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.

Tid: Tisdagen den 20 november, 15.00-17.00
Plats: Hörsal 4, Södra Husen, Stockholms Universitet

Här hittar du rapporten och kan läsa mer om Saco Studentråds arbete för bättre socialförsäkringar för studenter.