Välkommet stöd till arbetslivsanknytning

Alliansens arbetsgrupp för utbildning presenterade idag sin slutrapport. Bland förslagen återfinns ett bättre stöd till arbetslivsanknytning och en resursförstärkning till de sämst finansierade områdena. Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande, kommenterar.

Publicerad: Tisdag 22 jun 2010

- Saco Studentråd välkomnar att alliansen vill stödja arbetslivsanknytningen i den högre utbildning. Området har alldeles för länge levt på att det finns eldsjälar på högskolorna, säger Lisa Gemmel, Saco Studentråds ordförande. Kontakter med arbetslivet är en av de viktigaste faktorerna för att studenter ska få jobb efter examen.

- Saco Studentråd vill att det ges 1 000 kr per student och termin för arbetslivsanknytning i utbildningen, fortsätter Lisa Gemmel. Det räcker inte att bara uttrycka sitt stöd i ord, lärosätena behöver resurser också.

- Vi är därför mycket positiva till att Alliansen ser att det behövs nya resurser för grundutbildning generellt, och vi hoppas stödet innebär riktade resurser till ökad arbetslivsanknytning. En underfinansierad högskola kan inte erbjuda god utbildning som leder till ett bra jobb, avslutar Lisa Gemmel.

Lisa Gemmel: 0705-57 19 84