Enkät till förbunden

Publicerad: Tisdag 8 nov 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 8 nov 2022

På Saco studentråds kongress i maj 2022 fick Saco studentråds styrelse i uppdrag att verka för att ”fackförbund ska tillåtas informera om sin verksamhet på lärosäten, kurser och utbildningar”.  

Studentrådet har från flera håll i federationen noterat att Sacoförbunden möter svårigheter vad gäller tillträde till lärosäten för att informera om sin verksamhet, hålla utbildningar med mera. För att skaffa oss en bättre bild av problemets natur har styrelsen valt att skicka ut denna enkät till er på förbunden, som faktiskt sitter på erfarenheterna. Enkäten riktar sig särskilt till den på förbundet som ansvarar för studentrekrytering men förbundet är naturligtvis fritt att hantera enkäten på det sättet ni själva önskar. 

Målsättningen med svaren är att sammanställa ett underlag för fortsatt påverkansarbete. Utan djupare kunskap om vilka problem som ni i förbunden möter är det svårt att veta var påverkansinsatser ska riktas samt vilka lösningar som ska presenteras. Svara därför gärna utförligt. 

Syftet med svaren är inte att samla in kunskap kring förbundens rekryteringsarbete – studentrekryteringen ansvarar förbunden själva för. Enskilda förbunds svar kommer inte att delas med andra förbund inom eller utom federationen. Saco studentråd ber om namn och titel på den som svarar för att kunna höra av sig för vidare frågor. Vid frågor kring frågorna går det alltid att höra av sig till Saco studentråds presidium, se kontaktuppgifter här intill.  

Vi ber er vidarebefordra den här informationen till den på ert förbund som ansvarar för studentrekrytering. Vi önskar återkoppling senast fredagen den 9 december. 

Lärosätestillträdesenkäten