Kartläggning av Sacofederationens studentsektioner

Senast under 2012 gjordes en kartläggning av Sacofederationens studentsektioner. Denna undersökning syftar till att skapa en överblick av studenternas verksamhet, samt kartlägga behov. Enkäten tar 30 min och består av 28 frågor och riktar sig till presidiet att fylla i, men vi uppmanar gärna till samarbete med eventuell kansliresurs för vissa frågor.

Tack för att ni tar er tid. Deadline är 5 december.  

Med vänliga hälsningar, Saco studentråd

 

Kartläggning organisation och behov bland studentsektioner

Påverkansmöjligheter 

Kartläggning styrelse

Behovsinventering

Mentorskapsprogram

Hade ni velat få tillgång till ett mentorskapsprogram bestående av Saco-alumner?

Medlems/Presidieråd

Påverkan

Kommunikation

Upplever ni att ni får information om vad Saco studentråd arbetar med?