Adam Kedert

Vice ordförande i Saco studentråds styrelse

Är verksam inom: Presidium, StyrelsenTelefon: 073-435 55 54

E-post: adam.kedert@saco.se

Sök kontakter