Ledarskapsutbildningen 2018

För femte året i rad anordnar Saco studentråd en ledarskapsutbildning för studenter aktiva i ett Sacoförbund som är nyfikna på eller har en ledarroll i sin organisation. Under fyra intensiva dagar i juni kommer tolv deltagare att få diskutera och utvecklas i sitt ledarskap. Har du ett ledaruppdrag idag? Eller är du intresserad av att ta dig an ett ledaruppdrag i framtiden? Tveka inte att söka!

Publicerad: Tisdag 3 apr 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jul 2018

Syftet med Saco studentråds ledarskapsutbildning är att deltagarna ska utvecklas i sin ledarroll och likt tidigare år kommer utbildningen att ha ett tema. Temat för årets utbildning är ”ett inkluderande ledarskap” och genom erfarenhetsutbyten, studiebesök, gruppövningar och föreläsningar kommer vi diskutera frågor som: Hur säkerställer vi att vi representerar de vi är valda att representera? Vad innebär det att vara förtroendevald? Hur hanterar vi frågor som jämlikhet och inkludering i våra ledarroller? Varför måste man arbeta med jämställdhet? 

Utbildningen kommer att vara en intensivutbildning strax efter att terminen slutat i början av juni. Likt tidigare år kommer deltagarna att bo tillsammans under utbildningen, dels för att det är viktigt med ett nätverk, men också för att vi tror att vi utvecklas av att dela våra erfarenheter och nya lärdomar.

När: 4–7 juni 2018
Plats: Stockholm
För vem: Tolv förtroendevalda studentmedlemmar inom förbunden i Saco
Kostnad: 3500 kr/deltagare (täcker resor, kost och logi). Tidigare år har respektive deltagares förbund stått för avgiften - om du är osäker hur det är i år, prata med ditt förbund.
Ansökan: Öppnar 3 april och stänger 1 maj.  Ansökan kommer att publiceras på denna sida.
Antagning: Alla ansökningar kommer att behandlas av en extern valberedning som väljer ut de deltagare som har bäst ansökningar

För att bli antagen är det viktigt att du kan delta alla utbildningsdagar!


 

Hur du ansöker

Ansökan består av tre delar (kontaktuppgifter, motivationsbrev och CV).

Vi ber dig att bifoga svaren i separata dokument i ett mejl till, linnea.jahn@saco.se, senast 2 maj!

Ansökan till Saco studentråds ledarskapsutbildning 2018

A. Kontaktuppgifter

  • Namn
  • Förbund
  • Ditt styrelseuppdrag idag, och/eller framtida uppdrag samt mandatperiodens längd.
  • Utbildning
  • Lärosäte
  • Mobilnummer
  • E-post
  • Adress

B. Motivationsbrev

Besvara följande fem frågor, i skrift, alternativt genom att besvara frågorna i muntlig form, genom bifogad film (max 10 minuter totalt).

1. Ge en kort presentation av dig själv (max 500 tecken)

2. Beskriv tidigare och nuvarande ledaruppdrag. Du som inte har/haft ledaruppdrag idag, vad får dig att vilja utvecklas till en framtida ledare? (max 700 tecken)

3. Hur hoppas du att denna utbildning ska stärka dig som ledare, nu och i framtiden? Vad hoppas du lära dig? (max 700 tecken)

4. Hur ser ditt intresse för fackligt och politiskt arbete ut? Hur vill du att denna utbildning ska kunna stärka dig i ditt påverkansarbete? (max 700 tecken)

5. Vad är dina tankar kring var du yrkesmässigt befinner dig om 10 år? (max 300 tecken)

C. Bifogat CV

Ansökan stänger söndag 2 maj.

Vi ser framemot din ansökan!