Ledarskapsutbildningen 2019

För sjätte året i rad anordnar Saco studentråd en ledarskapsutbildning för studenter aktiva i ett Sacoförbund som är nyfikna på ledarskap och har en ledarroll i sin organisation. Under fyra intensiva dagar i november 2019 kommer våra deltagare att få diskutera ledarskap och utvecklas i sitt personliga ledarskap som framtida ledare inom sina organisationer.

Publicerad: Tisdag 3 apr 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 10 okt 2019

ANSÖKAN TILL SACO STUDENTRÅDS LEDARSKAPSUTBILDNING 2019 ÄR NU STÄNGD.

Deltagare meddelas under v. 43.

 

Nu är det dags för att söka till Saco studentråds ledarskapsutbildning 2019. Temat för årets utbildning är ”Hållbart engagemang”. Vi kommer att ta upp frågor som rör psykisk hälsa ur ett ledarskapsperspektiv samt hur vi bygger organisationer med ett starkt och hållbart engagemang. Vi kommer också att diskutera vad det innebär att vara förtroendevald. 

Deltagarna kommer att diskutera frågor som "Hur främjar vi psykisk hälsa och inkludering i våra ledarroller?" och ”Hur drar vi tydliga gränser mellan engagemang, jobb och privatliv för att motverka negativ stress?”. Saco studentråds ledarskapsutbildning syftar även till att främja kunskap om facket. Utvecklingen av arbetsmarknaden präglas till stor del av automatisering och nya anställningsformer och våra framtida ledare behöver vara väl införstådda kring de psykosociala aspekterna av arbetslivet.

Nedan finner ni ansökan till anmälan. Bifoga ditt cv och motivationsbrev till varför just du vill gå denna utbildning och hur du vill utvecklas i ditt ledarskap.

Citat från tidigare deltagare:

Sacos ledarskapsutbildning var inspirerande, lärorik och gav mig många insikter om hur jag vill vara både som människa och som ledare.
- Maryam Hosseinian, Farmaceuterna

"Det var intensiva men lärorika dagar där jag fick chansen att växa och utvecklas i min roll som framtida ledare. Jag fick möjligheten att utmana mig själv och ta lärdom av andra ledares kunskap och erfarenheter. Samtidigt knöt jag nya kontakter och skaffade mig ett nätverk som jag fortfarande håller kontakt med idag." 
- Lisa Akervall, Arbetsterapeuterna


När: 6-9 november 2019
Plats: Sacos kansli, Stockholm
För vem: Tolv förtroendevalda studentmedlemmar inom förbunden i Saco
Kostnad: 4000 kr/deltagare (täcker resor, kost och logi). Tidigare år har respektive deltagares förbund stått för avgiften - om du är osäker hur det är i år, prata med ditt förbund.
Ansökan: Stänger 30 september kl. 20:00.
Antagning: Alla ansökningar kommer att behandlas av en extern valberedning.

För att bli antagen är det viktigt att du kan delta alla utbildningsdagar!


Hur du ansöker:

Ansökan består av tre delar (kontaktuppgifter, motivationsbrev och CV).

Vi ber dig att bifoga svaren i separata dokument i ett mejl till, asa.strom@saco.se, senast 30 september.

Ansökan till Saco studentråds ledarskapsutbildning 2019

A. Kontaktuppgifter

  • Namn
  • Förbund
  • Ditt styrelseuppdrag idag, och/eller framtida uppdrag samt mandatperiodens längd.
  • Utbildning
  • Lärosäte
  • Mobilnummer
  • E-post
  • Adress

B. Motivationsbrev

Besvara följande fem frågor, i skrift, alternativt genom att besvara frågorna i muntlig form, genom bifogad film (max 10 minuter totalt).

1. Ge en kort presentation av dig själv (max 500 tecken)

2. Beskriv tidigare och nuvarande ledaruppdrag. Du som inte har/haft ledaruppdrag idag, vad får dig att vilja utvecklas till en framtida ledare? (max 700 tecken)

3. Hur hoppas du att denna utbildning ska stärka dig som ledare, nu och i framtiden? Vad hoppas du lära dig? (max 700 tecken)

4. Hur ser ditt intresse för fackligt och politiskt arbete ut? Hur vill du att denna utbildning ska kunna stärka dig i ditt påverkansarbete? (max 700 tecken)

5. Vad är dina tankar kring var du yrkesmässigt befinner dig om 10 år? (max 300 tecken)

C. Bifogat CV


Vi ser framemot din ansökan!