Saco studentråds politiska program

Saco studentråds politiska program

Det politiska programmet innehåller Saco studentråds visioner och politiska åsikter rörande högre utbildning, förutsättningar att studera och vägar efter examen för 2017-2020. En nollvision – ingen ska ångra sin utbildningI Saco Studentråds politiska program beskriver vi våra mål och åsikter om hur den högre utbildningen ska vara utformad för att vår vision om att ingen ska ångra sin utbildning ska uppnås.

Artikel

Onsdag 10 jan 2018

Bli först att kommentera!

Saco studentråds politiska program

Det politiska programmet innehåller Saco studentråds visioner och politiska åsikter rörande högre utbildning, förutsättningar att studera och vägar efter examen för 2017-2020. En nollvision – ingen ska ångra sin utbildningI Saco Studentråds politiska program beskriver vi våra mål och åsikter om hur den högre utbildningen ska vara utformad för att vår vision om att ingen ska ångra sin utbildning ska uppnås.

Artikel

Onsdag 10 jan 2018

Bli först att kommentera!

Investera i morgondagens utförare – bättre matchning på vägen in och ut ur högskolan

Högre utbildning är en av våra viktigaste investeringar för framtiden. Det gäller både samhället och individen. För att Sverige ska stå sig konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld är befolkningens utbildningsnivå avgörande. I takt med att digitalisering och teknikutveckling ersätter och skapar nya behov av arbetskraft spås morgondagens arbetstagare inte bara behöva en högre kunskapsnivå. De måste även vara redo att investera i sin kompetensutveckling livet ut.

Artikel

Onsdag 10 jan 2018

Bli först att kommentera!