Kunskapsutbyte mellan studenter, doktorander och yrkesverksamma i Saco

Det är viktigt att studenternas åsikter och perspektiv kommer fram i frågor som kommer att påverka, och påverkas av, oss. Det är inte bara en fråga om demokrati, det gynnar också förbund och medlemmar. Därför antog 2016 års kongress den interna fokusfrågan ”Kunskapsutbyte mellan studenter, doktorander och yrkesverksamma i Saco” för 2017 och 2018.

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jul 2018

Att organisera studenter på väg in på en föränderlig arbetsmarknad, gynnar både förbund och studentmedlemmar på sikt.

För studenterna innebär det fackliga engagemanget en chans att utvecklas vid sidan av studierna. För förbunden innebär studenternas fackliga engagemang tillgång till omvärldsanalys och framtidsvision, samt en inblick i studenternas vardag. Detta är en styrka som andra fackliga centralorganisationer saknar.

Studentfacket har under åren intagit en unik position i gränslandet mellan utbildning och arbetsliv. Detta är en position som erbjuder studenterna en unik närhet till de yrkesverksamma. Genom fackligt engagemang får studenterna i Saco vara med och påverka beslut som rör deras utbildning och framtida arbetsmarknad. Idag finns det en stabil intern verksamhet som syftar till att stötta och uppmuntra studentfackligt engagemang. Studentrådets medlemsaktiviteter utgör därmed unika plattformar för våra aktiva studentmedlemmar att utvecklas. Dessa aktiviteter erbjuder kunskapsutbyte och kompetensutveckling på en gemensam facklig arena. Utvecklingsmöjligheterna gynnar såväl den enskilda individen som förbunden på sikt.

DEN INTERNA FOKUSFRÅGAN I KORTHET

  • Den interna fokusfrågan sammanfattar studentrådsstyrelsens arbete inom organisationen.
  • Under 2017 och 2018 kommer Saco studentråd att arbeta med frågor som rör studenternas roll i Saco.
  • Bland annat kommer förra årets uppskattade ledarskapskurs att återkomma.