Utbildad eller inbillad? - om kvalitetssäkring i den högre utbildningen

Genom Utbildad eller inbillad? - om kvalitetssäkring i den högre utbildningen vill Saco Studentråd bidra till ökad debatt och mer kunskap kring utbildningskvalitet och rankning av utbildningar. Skriften är en uppdaterad version av Utbildad eller inbillad? från 2008. Diskussioner pågår om kvalitetsmätningar och hur dessa kan relateras till resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen. Därför har Saco Studentråd uppdaterat skriften Utbildad eller inbillad?, för att presentera de faktorer vi tycker är viktiga att mäta i den högre utbildningen.

Publicerad: Onsdag 2 sep 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Blivande studenter måste få tillgång till mer fakta innan de gör sitt val till högskolan. Fler aktörer måste vara involverade i kvalitetssäkringen så att fler perspektiv kommer fram. Det är dags att sätta ner foten kring vad som egentligen är utbildningskvalitet och vad som kan och ska mätas, och det är dags att våga jämföra och ranka de svenska utbildningarna.

Saco Studentråd är övertygade om att ett förnyat kvalitetsarbete både
kommer de enskilda studenterna, de olika lärosätena och det svenska samhället i stort till nytta.

I rapporten diskuterar Saco Studentråd ett antal punkter som är viktiga att mäta, för att säkerställa högskoleutbildningarnas kvalitet. Punkterna som lyfts är bland annat:

■Andelen student per lärare
■Andelen lärare som är disputerade
■Andelen undervisningstimmar per vecka och student
■Hög pedagogisk kompetens hos undervisande personal
■Arbetslivsanknytning och övrig samverkan med det omgivande samhället
■Andelen som har relevant arbete senast ett år efter avslutad utbildning

I rapporten diskuteras också vilka som ska granska kvaliteten i utbildningarna, hur den granskningen ska gå till och om det inte är dags att införa ett nationella rankingssystem.