Vägen framåt!

Inför riksdagsvalet 2010 presenterar Saco Studentråd vilka frågor vi vill att politikerna satsar på inom högskoleområdet.

Publicerad: Torsdag 13 maj 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco Studentråd har en vision om ett kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå och stor individuell frihet under ansvar. Detta kräver en kvalitativ högskola, att studenter är trygga under utbildningen samt att akademiker får jobb som motsvarar deras utbildning.

I ett läge där den högre utbildningen får allt sämre finansiering och kvalitet samtidigt som vi har en väldigt svår arbetsmarknad måste politikerna ta ett grepp om situationen. Saco Studentråd presenterar här 5 punkter som vi anser bör göras under kommande mandatperiod för att fortsätta utveckla kunskapssamhället. Det här är vägen framåt! 

En utbildning för framtiden  

En kvalitetsmiljard!

Svensk grundutbildning är gravt underfinansierad. Det leder till för få undervisningstimmar, dålig handledning och därmed sämre kvalitet på undervisningen. Saco Studentråd kräver en miljard till grundutbildningen under nästa år, där den största satsningen går till humaniora och samhällsvetenskap.

Saco Studentråd vill att:
• Grundutbildningen stärks med en miljard från och med 2011 och att den under resterande mandat period stärks med ännu mer.
• Den största delen av förstärkningen går till samhällsvetenskap och humaniora

Låt samverkan kosta!

Allt fler jobb förmedlas idag via kontakter. Genom en bra samverkan och arbetslivsanknytning under grundutbildningen förbättras studenternas förutsättningar på arbetsmarknaden. Men samverkan måste få kosta. Saco Studentråd vill att 300 miljoner ska ges till satsningar på arbetslivsanknytning och samverkan inom grundutbildningen, så som förbättrad studie- och yrkesvägledning och praktik för fler utbildningsgrupper.

Saco Studentråd vill att:
• 300 miljoner kr ges till universitet och högskolor varje år under mandatperioden för insatser för att förbättra arbetslivsanknytningen i grundutbildningen

En trygg studietid

Inkludera studenterna i trygghetssystemen

Studenter ska ha möjlighet att vara sjuka, få barn och bli arbetslösa på liknande villkor som övriga i samhället. Trygga studenter presterar bättre och kan fokusera på det som är viktigt – utbildningen och jobbsökande. För det krävs ett studiemedel som gåt att leva på, möjligheten att vara deltidssjukskriven och en möjlighet till finansiering vid arbetslöshet under sommaren.

Saco Studentråd vill att:
• Studenter utreds särskilt under den pågående översikten av socialförsäkringssystemet
• Studiemedlet höjs till 9000 kronor och endast i bidragsdelen. 
• Det ska införas en studentkassa, motsvarande a-kassa för studenter

Snabb och säker etablering på arbetsmarknaden

Riktat stöd mot nyexaminerad akademiker

De flesta åtgärder på arbetsmarknaden är riktade mot unga eller arbetslösa utan akademisk utbildning. För att stödja nyexaminerade krävs det mer kunskap om olika utbildningar och vad dessa ger. Saco Studentråd vill därför se riktat stöd mot nyexaminerade akademiker, till exempel i form av speciella akademikerarbetsförmedlingar.

Saco Studentråd vill att:
• Det ska finnas arbetsförmedlingar specialiserade på akademiker för att bättre kunna lotsa dem ut i arbetslivet

En entreprenöriell anda

Det är av stor vikt att även akademiker uppmuntras till att starta eget företag. Genom att ta bort tvånget på tre månaders arbetslöshet för att få starta eget-bidrag uppmuntras nyexaminerade till att våga starta eget direkt efter avslutad utbildning.

Saco Studentråd vill att:
• Starta eget-bidrag ska kunna ges till nyexaminerade direkt efter avslutad utbildning

Vill du diskutera Vägen framåt? Kontakta ordförande Lisa Gemmel, 070-557 19 84