Vi samlar Sveriges framtida akademiker!

Här är Saco och Saco Studentråds rekryteringsfolder. Den svarar på frågan varför studenter ska vara med i ett Sacoförbund. Det är för att få verktyg att påverka sin utbildning och sin blivande profession!

Publicerad: Fredag 26 apr 2013

Broschyren innehåller information om vad Sacoförbunden gör för dig som student under din studietid, hur Saco Studentråd och studentsektionerna arbetar för att minska steget till arbetsmarknaden och hur du som student kan påverka din framtida profession.

Du hittar också kortfattad information om Saco studentråd, Sacoförbunden och Saco LöneSök.