Saco Studentråds yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen (2009:20 R)

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildningen. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Publicerad: Måndag 22 feb 2010

Nyckelord:
Studieval,
Utbildning & forskning