Remissvar: Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen ”Kompetens och ansvar” som behandlar behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten. Utredningen ska bland annat hantera frågan om antalet reglerade yrkesgrupper inom området bör förändras.