Remissvar: Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1).

Publicerad: Fredag 24 feb 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning