Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Saco studentråd välkomnar de förslag och överväganden kommittén för fram gällande studenter. En kortad karenstid, möjlighet till deltidssjukskrivning, ett förtydligat rehabiliteringsansvar och möjlighet till ekonomiskt stöd efter examen är efterlängtade reformer som skulle bidra till en tryggare studietid och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi är mycket positiva till att studentrådets förslag på matchningslån utreds. Detta remissvar innehåller Saco studentråds synpunkter på kommitténs överväganden och förslag. Remissvaret belyser även ytterligare ett antal situationer där studenternas trygghet kan stärkas för att främja en snabb återgång till studier. Ladda ned remissvaret i sin helhet genom att klicka på länken till höger.

Publicerad: Måndag 17 aug 2015

Senast uppdaterad: Måndag 24 aug 2015