Remissvar: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Saco studentråd lyfter vikten av studenters trygghet också måste prioriteras i trygghetssystemen.

Publicerad: Måndag 28 sep 2020

Senast uppdaterad: Måndag 28 sep 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco studentråd anser att Sveriges framtida akademiker måste värnas inom sjukförsäkringssystemet. Saco studentråd lyfter tre åtgärder:

Det behöver bli möjligt att sjukskriva sig på deltid som student. 

Rehabliteringsansvaret måste förtydligas. 

Det behövs en kortare karenstid för studenter, som i nuläget ligger på 30 dagar och som kan jämföras med anställda som har en dag.