Remissvar: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54).

Publicerad: Måndag 17 okt 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör
vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter och
unga förtroendevalda med arvode. Saco Studentråds remissvar fokuseras
på vilka förtroendevalda som ska inkluderas i arbetslöshetsförsäkringen
enligt den föreslagna 1 § AFL.