Samlar Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning.

Med bl.a.

Michael Ignatieff, rektor för CEU, universitetet som tvingas flytta från Ungern av politiska skäl,

Jan Eliasson, en av våra mest välrenommerade diplomater,

och två av visselblåsarna i Macchiariniskandalen.

24 oktober, kl 09:15 - 14:30
Stockholm