Program

Programmet uppdateras löpande med fler talare och tider. Här kan du se vad som hittills är spikat för forumet som äger rum den 24 oktober.

Senast uppdaterad: Tisdag 15 okt 2019

Hotet mot den fria akademin och demokratin – hur allvarligt är det?

Den akademiska friheten är under hot i flera europeiska länder men även i det så trygga Sverige. I Ungern begränsas den akademiska friheten. I Turkiet kan president Erdogan själv utnämna sina universitetsrektorer. I Sverige har hotbilden mot vissa vetenskaper ökat,  styrningen av lärosätena bygger på New Public Management och inte på kollegialitet. Breder en tystandskultur ut sig på svenska lärosäten? Tar vi den akademiska friheten för given i Sverige och vilket ansvar bär lärosätena själva för att den ska bevaras? Beöver vi ändra i lagen för att säkra en demokratisk och autonom utveckling av högskolan?  

Från 

09.15 

 

Registrering och lättare frukost


10.00 

Forumet öppnas

Göran Arrius & Mia Odabas

10.10 

Om demokratiutvecklingen i Sverige och omvärlden 

Jan Eliasson, ordförande för Stockholm International Peace Research Institute, tidigare utrikesminister och FN-diplomat

11.00

Macchiariniskandalen – tystnadskultur som dödar

Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson 
Lyssna på två av visselblåsarna från Macchiariniskandalen. Sveriges genom tiderna största medicinska forskningsskandal. Det är också en skandal som fortfarande pågår. Den har kantats av mörkläggning, tystnadskultur, trakasserier av visselblåsare och utredningsmaterial som har ”försvunnit”. Den kommer att ha stor påverkan på svensk sjukvård och forskning under mycket lång tid


11.30 

Lunch


12.15     

Autonom högskola, effektiv styrning och ett öppet samtalsklimat – är det möjligt? 

Ivar Arpi, ledarskribent för Svenska dagbladet | Karin Åmossa, chefsutredare på SULF | Henrik Berggren, journalist, historiker och författare | Louise Bringselius, docent på Ekonomihögskolan vid LU och forskningsledare för Tillitsdelegationen 

13.00 

Akademisk frihet i framtidens Europa

Michael Ignatieff är professor, författare och fd kanadensisk politiker. Nu är han rektor för CEU, Central European University i Budapest. 2017 röstades en ny lag fram i Ungern. Enligt den måste utlandsregistrerade universitet verksamma i Ungern också bedriva undervisning i ursprungslandet, i CEU:s fall USA. Trots att CEU har anpassat sig till den nya lagen så tvingas de flytta de delar av CEU till Wien. (OBS Ignatieff medverkar via videolänk)


13.30 

Fika


13.50 

Slutdebatt: Hur säkras en demokratisk och autonom akademi?

Räcker förslagen i betänkandet styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten? Säkrar förslagen en demokratisk och autonom utveckling av svenska lärosäten? 

Medverkande: Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning | Kristina Axén Olin (M) | Ilona Szatmari Waldau (V) | Pia Steensland (KD)

14.30 

Forumet avslutas

 

Programmet uppdateras löpande med eventuella ändringar.