Talare

Här nedan presenteras de talare som medverkar i forumet.

Michael Ignatieff
Michael är rektor på Central European University i Budapest. Han är även författare, TV- och radioprogramledare. Michael var tidigare parlamentsledamot i Kanada, ordförande för det liberala partiet och oppositionsledare 2008–2011. Inte minst har han en PhD i historia från Harvard University och haft olika roller och undervisat även på University of Cambridge, University of Oxford och University of Toronto.   

Jan Eliasson
Jan är en av våra mest välrenommerade och välkända diplomater. Han har även varit ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006, utrikesminister år 2006 och vice generalsekreterare för FN 2012–2016. 

Matilda Ernkrans
Matilda är minister för högre utbildning och forskning och tillhör Socialdemokraterna. Hennes ansvarsområden är högre utbildning, forskning, studiestöd och rymdfrågor. Hon har högskoleexamina i statskunskap och sociologi från Örebro universitet.

 

Karl-Henrik Grinnemo

Karl-Henrik är överläkare i Thoraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i Thoraxkirurgi Uppsala universitet. Bedriver forskning inom regenerativ kardiologi. Tillsammans med Oscar Simonsson och två andra kollegor genomskådade han att Paolo Macchiarinis luftstrupsforskning baserades på forskningsfusk.

Oscar Simonsson

Oscar är thoraxkirurg på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala Universitet. Tidigare arbetade han på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Han har också tillsammans med Karl-Henrik Grinnemo och två andra kollegor krävt en ny oberoende och internationell expertisutredning av Macchiariniskandalen samt arbetat för att få till stånd bättre utredningar av forskningsfusk.  

 

Louise Bringselius

Louise är Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon forskar om värderingar och etik i offentlig sektor. Hon brukar föreläsa om granskning, utvärdering och tillsyn. Sedan 2017 är hon också forskningsledare i den statliga Tillitsdelegationen. 

 

Ivar Arpi
Ivar är politisk ledarskribent och debattör, bland annat på Svenska Dagbladet och tidigare på Göteborgs-Posten, Hallandsposten och Liberala Nyhetsbyrån. Han har även varit redaktör på Axess magasin och redaktör på Neo.

 

Karin Åmossa
Karin är chefsutredare på Sacoförbundet SULF, Sveriges universitetslärare och forskare. Hon är filosofie doktor i ekonomisk historia. Hon har tillsammans med kollegor skrivit rapporten, Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin.
(Foto: Stefan Tell)

 

Henrik Berggren
Henrik är journalist, historiker och författare. Han är tidigare ledarskribent och kulturchef på Dagens nyheter men har också skrivit en rad verk om svensk 1900-talshistoria. Han har också skrivit rapporten Den akademiska frågan - En ESO-rapport om frihet i den högre skolan. 

Mia Odabas
Mia är moderator för konferensen. Hon är tidigare ekonomijournalist med Handelsexamen i botten.

”Efter 15 års modererande vet jag att det är först när vi lyckas skapa smarta samtal som det också föds smarta lösningar.”