Sök

40 träffar på "Kansliet"

Anita Ruud

Chef Verksamhetsstöd och HR
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, Verksamhetsstöd

Telefon: 08-613 48 32

E-post: anita.ruud@saco.se

Anna Kopparberg

Projektledare opinionsbildning och påverkan
Är verksam inom: Kansliet, Kommunikation

Anna Odhner

Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar
Är verksam inom: Kansliet, Federationsstöd

Thomas Ljunglöf

Statistiker/utredare, livslön
Är verksam inom: Kansliet, Samhällspolitik