Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade och det är allmänt sett ganska lätt att få jobb.

Tillgången på arbete kan dock skilja sig åt mellan storstad och landsbygd och vilken bransch man väljer att jobba i. Rent generellt finns mycket gott om jobb på apotek för apotekare i dagsläget.