Var och hur jobbar en apotekare?

Apotekare finns i hela kedjan från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekarens breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, sjukhus, landsting och universitet. Apotekare är med andra ord hela samhällets läkemedelsexperter.

Arbetsuppgifterna på läkemedelsföretag är många

Apotekare jobbar exempelvis med kvalitetsarbete, att testa nya läkemedel, tillverkning, registrering, myndighetskontakter, information, marknadsföring och försäljning. Man kan också jobba på små och stora företag som forskar fram nya läkemedelssubstanser. Antingen arbetar man som anställd direkt av företaget eller som konsult på konsultföretag.

Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården

De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek. Apotekare på apotek kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och fungera som expertstöd. De arbetar med receptexpedition och ger råd och vägledning till kunderna, tillsammans med andra farmaceuter. Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagar och föreskrifter och den som utför dem måste vara antingen apotekare eller receptarie. Den roll på apotek där det enligt lag krävs högre formell kompetens och där en apotekarutbildning många gånger föredras är rollen som läkemedelsansvarig. Läkemedelsansvarig ansvarar för att verksamheten följer lagar och håller hög kvalitet och säkrar patientsäkerhet.

Arbetet på sjukhusapotek

På sjukhusapotek ansvarar apotekare, tillsammans med andra farmaceuter, för läkemedelsdistributionen från apoteket och informerar om hur läkemedel ska hanteras och användas. Apotekare på sjukhusapotek arbetar nära personalen på sjukhus.
Apotekare kan även arbeta med specialtillverkning av läkemedel, som vissa cancerläkemedel och sterila läkemedel eller läkemedel för små barn där man måste individanpassa läkemedelsbehandlingarna. Detta kan apotekare arbeta med på sjukhus eller på specialiserade företag.

Apotekare på klinik

En växande roll för apotekare är att på sjukhusets kliniker arbeta tillsammans med läkare för att se till att patienter får rätt läkemedel och att de används på ett bra sätt. Vanligen har dessa apotekare fördjupat sig inom klinisk farmaci, till exempel läst magisterprogram i så kallad klinisk farmaci (se nedan).

Apotekare som specialister på läkemedelsfrågor inom sjukvården

Landsting anställer apotekare, dels för arbete på sjukhus, dels som ansvariga för delar av sjukvårdens läkemedelsfrågor. En del landsting har apotekare anställda på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer. Apotekare kan ansvara för information riktad mot läkare och annan sjukvårdspersonal. Apotekare kan även medverka i forskningsprojekt kring läkemedel.

Apotekare är ett legitimationsyrke

För att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha apotekarlegitimation. Legitimation ansöker du om hos Socialstyrelsen efter avlagd apotekarexamen.

Apotekare kan också jobba på myndigheter

Som apotekare kan du också arbeta på myndigheter exempelvis Läkemedelsverket, Tandvårs- och läkemedelsförmånsverket eller E-hälsomyndigheten.

Andra arbetsområden

Apotekare kan ibland även arbeta inom områden som ligger utanför de farmaceutiska. Detta gäller främst inom livsmedels, kosmetika och kemiteknisk industri men även inom miljö och naturvård. Apotekare arbetar även som lärare och forskare på universitet och högskolor

Det finns idag över 4000 yrkesverksamma apotekare.