Lön före skatt

 

  Beteendevetare, privat    Beteendevetare, offentlig
Nyexad          27 800 27 600
35 år 36 500 31 200
45 år   40 700 33 600