Lön före skatt

Lönerna för civilingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet civilingenjörer arbetar.

För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2016 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 28 000–33 500 kr per månad, med en median på 30 400.

Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning 43 000, och efter 20 år i arbetslivet 52 500 kr per månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var 8 000 respektive 12 000 kronor högre. Lönerna kan också vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.