Var och hur arbetar en receptarie

Som receptarie arbetar du ofta med information och rådgivning kring hälsa och läkemedel. En receptarie är med andra ord en läkemedelsexpert. De allra flesta receptarier arbetar på apotek, vilka utgör en viktig del av hälso- och sjukvården. Receptarier på apotek arbetar med receptexpedition och ger råd och information till kunderna om deras läkemedel. Receptarier ger även råd kring hälsa, samt rekommenderar egenvårdsbehandlingar till apotekets kunder.

Många receptarier arbetar som apotekschefer. Många av uppgifterna på apotek regleras via lagkrav, och den som utför dem måste därmed vara receptarie eller apotekare.

På sjukhusapotek ansvarar receptarier, tillsammans med andra farmaceuter, för läkemedelsdistributionen från apoteket, samt hur läkemedel ska hanteras och användas. Receptarier på sjukhusapotek arbetar ofta nära sjukvårdspersonalen på sjukhusens avdelningar.

Receptarier kan arbeta med specialtillverkning av läkemedel, som vissa cancerläkemedel, sterila läkemedel för sjukhusets behov, eller läkemedel för små barn som måste tillverkas individuellt. Detta kan ske både på sjukhusapotek och på specialiserade företag.

Som receptarie kan du även arbeta inom läkemedelsindustrin, framför allt med registrering av läkemedel eller kvalitetsrelaterade uppgifter. Receptarier kan även arbeta med kliniska prövningar och marknadsföring samt försäljning.

Som receptarie kan du också arbeta på myndighet exempelvis Läkemedelsverket som bl.a. har till uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apotek.

För att arbeta som receptarie inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste man ha receptarielegitimation. Legitimation ansöker man om hos Socialstyrelsen efter avlagd receptarieexamen.

Det finns idag nästan 6 000 yrkesverksamma receptarier.