Socionomers lön före skatt

Medianlön för socionomer före skatt

  • Median ingång: ca 29 000
  • Median efter 10 år: ca 33 300
  • Median efter 20 år: ca 35 000

Lönerna varierar beroende på vilken tjänst man har och var någonstans i landet man arbetar. Ring alltid SSR-direkt 08-617 44 71 och rådgör innan löneförhandling.