Presentationer från Sacos SYV-kurser

Här kan du ladda ned presentationerna från Sacos SYV-kurs. Använd dem gärna i ditt arbete och vi blir jätteglada om du anger källa.

Nyckelord:
Studieval

Presentationer i bokstavordning

Arbetsterapeut 

Sveriges Arbetsterapeuter 2019, Powerpoint (stor fil) eller Pdf (mindre fil)

Arkitekt  

Sveriges Arkitekter 2019 Pdf

Civilekonom

Civilekonomerna 2019, Pdf

Farmaceut 

Sveriges Farmaceuter 2020, Powerpoint

Fysioterapeut

Fysioterpeuterna 2020, Pdf

Jurist 

Jusek 2018, Pdf

Kultur, Informationshantering och Kommunikation 

DIK 2020, Powerpoint

Logoped

Svenska Logopedförbundet/SRAT 2017, Powerpoint

Läkare

Sveriges läkarförbund 2019, Pdf
Svar på frågan om hur urvalet går till när intaget är maxbetyg: Om fler personer (med maxbetyg) söker än vad det finns platser är det hederlig lottning som gäller.

Naturvetare

Narurvetarna 2019, Powerpoint

Officer och soldat 

Officersförbundet 2020, Powerpoint (stor fil) och Pdf

Optiker

SRAT 2014, Powerpoint

Personalvetare och Beteendevetare

Akademikerförbundet SSR 2020, Pdf

Samhällsvetare 

Akademikerförbundet SSR 2020, Pdf

Länkar till Lund Universitets alumnhemsida för statsvetare, som Jacob refererade till under sin föreläsning.

Socionom

Akademikerförbundet SSR 2020, Pdf

Tandhygienist

SRATSveriges Tandhygienistförening 2018, Powerpoint

Tandläkare

Sveriges Tandläkarförbund 2020, Powerpoint (stor fil) och pdf

Lena hälsar att det inte finns statistik på hur många tandläkare som väljer att forska.

Veterinär

Sveriges Veterinärförbund 2019, Powerpoint (stor fil) och Pdf