Behörighet, meritvärdering och antagning

Det är ofta svårt att ge svar eftersom man ofta behöver mer information och systemet kring behörigheter och meritvärdering är komplicerat. Dessutom har det ändrats ofta, så det finns olika regler beroende på när man gick i gymnasiet, hur man kompletterat, vad man söker till o.s.v. Titta under rubriken Inför högskolevalet där du hittar länkar till allt du behöver veta kring detta. kontakta gärna en studievägledare på Komvux eller på något lärosäte för att få hjälp att reda ut vad som eventuellt behöver kompletteras eller hur man gör beräkningen av meritvärdet. Det går också bra att ställa frågor om detta direkt till UHR som ansvarar för både meritvärdering och antagning till all högskoleutbildning – www.antagning.se

Välj en kategori

Jag kommer inte in, vad kan jag göra?

Jag har ett utländsk gymnasiebetyg – gäller det i Sverige om man vill söka högskola?

Får man läsa om en kurs för att försöka få ett högre betyg?

Jag har hört att Komvux inte finns längre. Vart ska man då vända sig för att få läsa in gymnasiekurser?

Hur ska man göra om man saknar betyg i ett eller flera kurser från gymnasiet?