Får man läsa om en kurs för att försöka få ett högre betyg?

Ja, men oftast måste du läsa på egen hand och sedan göra en så kallad särskild prövning för nytt betyg hos Komvux . Prövning kostar 500 kronor per kurs du prövar i. Viktigt att veta är att du vid urvalet till utbildningar där du vill att det nya betyget ska ingå placeras i urvalsgrupp 2. Vad det innebär kan man läsa mer om på www.antagning.se