Jag kommer inte in, vad kan jag göra?

Gör högskoleprovet 

Har du redan gjort det ? Gör flera gånger och var noga med att förbereda dig ordentligt – det finns förberedelser både på studera.nu och det finns olika kurser och böcker.

Kan du höja dina betyg?

Kanske har du något eller några betyg som du skulle kunna höja om du läser om kursen? Kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun och ta reda på hur du ska göra.

Kan du få mera meritpoäng?

Har du alla meritpoäng du kan få till den utbildningen du vill in på? Om inte kanske du kan fundera på att läsa in kurser som ger dig full pott på meritpoäng.

Alternativ antagning?

Till vissa utbildningar gör man antagning även på andra sätt än de vanliga – t.ex. förekommer tester, intervjuer mm. Kolla alltså om denna möjlighet är aktuell på den utbildning du vill söka.

Finns motsvarande utbildning utomlands?

Ja om du kanske inser att du inte kommer in i Sverige så kan ju studier i ett annat land kanske vara en möjlighet. Eftersom antagningskraven kan se olika ut i olika länder så kan det vara värt att ta reda på mer – kanske är dina möjligheter större med andra antagningskrav?

Finns det någon annan utbildning som kan leda till samma eller liknade yrke?

Om du ändå inte kommer in kanske du ska ta och boka en tid hos en studievägledare och försöka komma fram till något annat. Troligen finns det många utbildningar och yrken som kan passa dig och som du då kanske ska titta närmare på.