Är det en merit att ha pluggat utomlands då man söker jobb?

Det beror på. Om du har deltagit i ett utbyte ses det nog alltid som ett plus. Om du har läst en hel utbildning utomlands beror det på vilket slags jobb du tänker söka och i vilken bransch. Inom vissa yrken kan det t.o.m. bli svårare att få jobb om du läser utomlands. Det gäller främst legitimationsyrken, alltså yrken där det krävs en särskild legitimation för att få utöva yrket. Om du har en hel examen från ett annat land kan du alltid begära att få den bedömd av UHR – men det kan innebära att den behöver kompletteras för att den ska räknas i Sverige. Se mer här på Studera.nu