Hur mycket kostar det att plugga utomlands?

Kostnaderna varierar beroende på vilket land och vilket lärosäte du är intresserad av. Inte alla länder har avgifter så kolla noga innan du bestämmer land. Med kostnader menar man oftast den avgift man får betala för att få undervisning sedan tillkommer naturligtvis också kostnader för uppehälle, försäkringar och resor m.m.