Är det lättare att få jobb om man läst på ett universitet eller på en högskola?