Utländsk utbildning, bedömning och validering

För dig som har en utbildning från gymnasiet eller universitet från ett annat land behöver utbildningen oftast bli bedömd för att få fortsätta studera här. Denna bedömning görs av UHR (www.uhr.se) och för vissa reglerade yrken av annan myndighet. Saco har också en särskild webbplats med information för invandrade akademiker - www.saco.se/omstart

Gäller en utländsk gymnasieutbildning från ett annat land i Sverige?

Gäller en akademisk examen från ett annat land i Sverige?