Gäller en utländsk gymnasieutbildning från ett annat land i Sverige?

Om du har en gymnasieutbildning från ett annat land behöver du oftast få din utbildning bedömd för att få fortsätta studera i Sverige.
Denna bedömning görs av UHR, läs mer här