Fick du svar på dina frågor?

Du har använt Sacos verktyg "Ställ rätt frågor" för att skicka frågor om kvalitet och innehåll till högskolor och universitet. Därför är vi väldigt tacksamma om du kan svara på några korta frågor. Stort tack på förhand!

Svarade högskolor/universitet på de frågor du skickade?
Tycker du att svaren faktiskt besvarade dina frågor?
I vilken utsträckning hjälpte Sacos verktyg dig att ställa frågor som du inte hade ställt annars?
Hur stor nytta hade du av Sacos verktyg?