Nyckelord:
Studieval

Några skäl till att plugga utomlands

 • Du kommer inte in på din drömutbildning i Sverige
 • Du vill profilera din svenska utbildning
 • Du vill skaffa lite internationell erfarenhet
 • Du vill gå en utbildning vars motsvarighet inte finns i Sverige
 • Du vill skaffa bättre språkkunskaper
 • Du vill pröva på att studera i ett annat land

Några exempel på upplägg för utlandsstudier

 • Du läser en hel utbildning utomlands och tar en examen på grundnivå eller avancerad nivå
 • Du läser delar av din svenska utbildning utomlands, genom att delta i ett utbytesprogram som erbjuds av ditt svenska universitet/högskola
 • Du läser enstaka kurser, t.ex. språk utomlands

Såhär hittar du utbildningen utomlands

Det finns många spännande utbildningar att utforska på olika universitet, högskolor eller språkskolor utomlands. För att hitta dessa utbildningar krävs en hel del spaning eftersom alternativen ofta är många och ibland lite svåra att överblicka. En bra startpunkt är UHR:s webbplats Studera.nu, där det finns länkar till samlad utbildningsinformation och till utländska universitet i de flesta länder runt om i världen.

Det finns också en mängd företag/förmedlingar här i Sverige som erbjuder hjälp med att hitta och välja utbildning i andra länder. De förmedlar platser på uppdrag av ett/flera utländska universitet/språkskolor.

I utställarlistorna för Saco Studentmässor hittar du information och kontaktuppgifter till flera av de officiella informationskontoren och agenter/ förmedlingar som verkar i Sverige och som brukar vara med på Sacos  mässor eller ha egna mässor.

Du kan också läsa om utlandsstudier för olika yrken i Yrken A-Ö.

Utbytesprogram för utlandsstudier

Alla svenska universitet och högskolor erbjuder sina studenter möjligheter till utbyten i andra länder.

Att delta i ett utbytesprogram innebär att den svenska högskolan (där man måste vara inskriven) erbjuder olika studiealternativ på utländska högskolor som man har avtal med. Fördelarna med att studera utomlands inom ett utbytesprogram via en svensk högskola är att:

 • din högskola hjälper dig med praktiska detaljer
 • studierna utomlands räknas in i din svenska examen
 • du behöver oftast inte betala terminsavgift
 • du får studiemedel och ibland stipendier för att klara ekonomin
 • du vet att utbildningen vid det utländska universitetet håller den kvalitet som krävs för att godkännas i Sverige

Läs mer om utbytesprogram på Studera.nu

Håller kvalitén på den utländska utbildningen?

Att bedöma utländska utbildningars kvalitet kan vara mycket svårt, men här är några tips som kanske kan vara till hjälp:

 • För att få studiemedel från CSN krävs att utbildningen har godtagbar standard Läs mer på www.csn.se.
 • Kontakta UHR för att höra om det gjorts någon bedömning av utbildningen/examina från aktuellt universitet tidigare.
 • Kontakta internationella sekretariatet på en svensk högskola som har motsvarande utbildning och fråga om de känner till det utländska universitetet.
 • Kontakta aktuellt Sacoförbund för att höra vad de vet om utbildningar inom sitt område i andra länder.
 • Det finns rankinglistor över universitet och högskolor i många länder. Det råder dock delade meningar om dessa listors värde, så tolka dem med förnuft. Om du deltar i ett utbyte anordnat av din svenska högskola har bedömningen redan gjorts att utbildningen vid det utländska universitetet håller den kvalité som krävs för att godkännas i Sverige.
 • Se upp för bluffuniversitet! Bluffuniversitet flyttar runt och byter skepnad. Många uppger att de är ackrediterade (godkända) av organisationer som de själva har hittat på. Läs mer här

Kostnader för utlandsstudier

I många länder betalar man terminsavgifter för att få studera medan det i andra kan vara gratis som i Sverige. Andra kostnader som kan bli aktuella i samband med ansökan är språktester och andra tester, översättning av betyg, ansökan om visum och liknande. Dessutom behöver man ofta ett bra försäkringsskydd som också kan kosta en del.

Om du studerar inom ramen för ett utbytesprogram regleras oftast eventuella terminsavgifter i avtalen mellan lärosätena eller via stipendier som kan täcka kostnaderna.

Finansiering av utlandsstudier

Att studera utomlands kostar en hel del - som resa, boende, terminsavgifter, studieliteratur försäkringar. Man kan finansiera många utbildningar med hjälp av studiemedel från CSN. För att det ska vara möjligt måste utbildningen uppfylla vissa krav.  Se här hos CSN vad som gäller. och läs mer om finansiering av utlandsstudier här på Studera.nu

Gäller din utländska utbildning i Sverige?

Om du vill ta en hel examen i ett annat land bör du ta reda på om den blir giltig och gångbar i Sverige när du kommer tillbaka. Detta gäller alldeles särskilt om du valt att ta en examen som leder till ett yrke som kräver någon form av legitimation (reglerade yrken).

Universitets- och högskolerådet gör bedömningar av utländska examina och har information om vilka andra myndigheter som bedömer utländska examina för vissa speciella yrken. Se här

Sacoförbunden har också viss information, så läs mer under respektive yrke i Yrken A-Ö

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV