Plugga utomlands under gymnasietiden

Funderar du på att plugga utomlands under din gymnasietid? Här kommer tips på olika sätt som du kan jämföra för att sedan välja det som passar dig och dina önskemål bäst.

Publicerad: Tisdag 3 feb 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 11 nov 2015

Vilka mål har du med dina utlandsstudier?

  • Är det kanske för att få en vilopaus i studierna?
  • Är det för att utveckla dina språkkunskaper?
  • För att se och lära hur det är att leva i ett annat land?
  • eller något helt annat?

Fundera också på

  • Hur länge du vill vara borta
  • Ekonomi – vad får dina utlandsstudier kosta och vad finns för ekonomiskt stöd att få?
  • Vilken typ av organisation vill du ta hjälp av för att komma iväg?
  • Känner du dig redo att ge dig ut i världen på egen hand? Om inte så finns det ju massor av möjligheter efter gymnasiet både i form av att arbeta, praktisera och plugga utomlands.

Hur kan du plugga utomlands under dina gymnasieår?

Flera av förslagen innebär att du när du kommer tillbaka till Sverige kan du inte tillgodoräkna dig studietiden utomlands. Du ”förlänger” alltså din gymnasietid men kan vinna många värdefulla erfarenheter.

Vissa förslag innebär stora kostnader som oftast inte kan täckas av några bidrag eller stipendier.

Vanligast är att man läser utomlands under ett läsår men det finns också kortare alternativ på allt från några veckor upp till en termin. Och så finns ju alternativet att plugga utomlands på sommarlovet .

Många organisationer och utbildningsföretag erbjuder möjligheten att plugga utomlands under ett år (ibland också en termin) USA är av tradition det vanligaste landet som lockat flest elever men numera finna många andra länder på listan över möjligheter till motsvarande gymnasiestudier i andra länder

Några exempel på organisationer som förmedlar utlandsstudier under gymnasietiden

Några av dessa är ideella och obundna andra är helt kommersiella företag. Det finns flera så leta gärna själv också.

Man kan också välja att plugga i annat nordiskt land. Inom norden är det fritt fram att söka gymnasieutbildning i annat land.

Ett läsår utomlands

Är ett program med statlig finansiering där du kan få gå i en fransk, spansk eller tysk gymnasieskola ett år - läs om ett läsår utomlands här

Svenska gymnasieskolor utomlands

Det finns några svenska gymnasieskolor i länder utanför Sverige. Här kan man läsa enligt svensk läroplan som gästelev. Kontakta skolorna för mer information.  Läs mer här 

Alternativ till utlandsstudier

Om du inte känner dig helt redo att kasta dig ut på egen hand i världen så kanske du kan ta ett första steg genom att välja något ”internationellt” här i Sverige?

Man kan exempelvis gå på en svensk gymnasieskola som erbjuder en period av studier eller praktik utomlands. Det finns idag gymnasieskolor i Sverige som erbjuder både praktik (APU), studieperioder och studieresor utomlands som en del av utbildningen. Fråga runt på gymnasieskolor i din hemregion vad de kan erbjuda.

En kortare tid utomlands

En kortare period utomlands under t.ex. sommarlovet kan också vara något att fundera på. Språkkurser är vanligast men det finns  också annat som praktik och utbyten. Några exempel (det finns fler möjligheter)

Språkstudier

Kan man hitta via många olika företag/organisationer. Ett bra tips är att åka till en skola där det finns elever av många nationaliteter och inte bara svenskar. Då kommer du att få allra mest av dina språkstudier.

 IB

Så finns ju IB programmet som är en internationell gymnasieexamen som man kan läsa på olika skolor här i Sverige – kanske som en förberedelse för fortsatta studier utomlands.

Studiehälp

Studiehjälp vid gymnasiestudier utomlands