Landsbygdsutvecklare

Malin jobbar med breda utvecklingsfrågor som berör kommunen, främst kring samhällsbyggnad, hållbarhet och näringslivsutveckling.

 

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville jobba med utvecklingsfrågor där jag kunde göra skillnad. Jag är uppvuxen i skärgården och visste att samhällskontraktet i gles- och landsbygder ser helt olika ut jämför med om du bor i en stad eller tätort. När jag såg att det på SLU gick att utbilda sig till landsbygdsutvecklare var jag tvungen att söka.

Var studierna svåra?

Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehöll en del tvära kast mellan ekonomi, ekologi, globalisering, sociologi, naturresurshantering och politik. Bredden i utbildningen är oerhört viktig, men det innebär att du kanske får gå en kurs du inte känner dig så hemma i vilket kan vara utmanande.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar med breda utvecklingsfrågor som berör kommunen, främst kring samhälls­byggnad, hållbarhet och näringslivsutveckling. Det handlar om fiberutbyggnad, kollektivtrafik, demokrati, skärgårdstrafik, turism, gröna näringar och kommunal service. Mycket ryms inom landsbygdsutveckling inom en kommun, eftersom innebörden av landsbygdsutveckling i slutänden alltid beror på politisk vilja.

Blev det som du hade tänkt från början?

Jag hade inte bilden av att jag skulle börja min karriär med att jobba i en kommun, utan snarare i en organisation som ville påverka offentlig sektor i en mer decentraliserad och landsbygdsvänlig riktning. Men som anställd på en utvecklingsinriktad tjänst i kommun finns möjlighet att påverka direkt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att jag får samverka med andra organisationer för att driva på samhällsutvecklingen. Jag gillar att bygga samarbeten för att åstadkomma större förändringar. Som landsbygdsutvecklare jobbar man sällan ensam utan vi lånar idéer från andra håll, utvecklar idéerna utifrån vår egen plats och tar hjälp av andra.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Yrket innebär många kontakter med kollegor i och utanför organisationen och med medborgare och föreningar på kvällstid. Jag träffar många olika sorters människor så att vara social och öppen för nya tankar är en stor tillgång. Det är också en tillgång att kunna tänka utanför boxen och se möjligheter där andra ser hinder.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Jag testade några olika spår innan jag hamnade på SLU och agronomprogrammet. Det har hjälpt mig, eftersom jag visste hur det kändes att hamna på fel spår. Då blir känslan av att ha hamnat rätt lättare att hitta. Så var inte rädd att välja fel, det kommer också att hjälpa dig.