Agronom, egenföretagare

Anouschka jobbar som växtodlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB i Östergötland och har egna företaget Växt o Vatten där hon jobbar med vattenfrågorna i jordbruket.

 

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag började en utbildning som s.k. ”kulturingenjör” – här i Sverige skulle det vara ”teknikagronom”-utbildningen om den fanns kvar, men SLU har lagt ner den. Jag valde den utbildningen därför att den innehöll allt som jag gillade från gymnasiet: teknik, biologi, juridik – alltså väldig brett, men inom ett smalt ämne: vattenhushållning inom jordbruk, dräneringsfrågor m.m.

Var studierna svåra?

Det var jättesvårt eftersom jag läste ekonomi/juridik som inte innehöll så mycket matematiik, så jag klarade inte nivån som de började med inom matematik. Så jag hoppade av och bytte efter lite omvägar till biologi. Istället blev jag då biolog med inriktning växtfysiologi. Jag gillade biologiutbildningen jättemycket, men ibland ångrade jag att jag hade hoppat av mitt första val, eftersom det var svårt att få jobb som biolog.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Nu jobbar jag som växtodlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB i Östergötland och så har jag mitt eget företag Växt o Vatten där jag faktiskt jobbar med precis det som jag först ville utbilda mig till: vattenfrågorna i jordbruket. Jag projekterar täckdikningsplaner, hjälper markavvattningssamfälligheter med juridiska och praktiska frågor kring diken, dränering och ibland bevattning. Jag kombinerar de både jobben säsongsvis, lite mer projektering på vinterhalvåret och framförallt växtodlingsrådgivning under fältsåsongen.

Blev det som du hade tänkt från början?

Till sist blev det ju det jag önskade mig i början – men med många omvägar och på ett helt annat sätt. Och det blev ju faktiskt bättre, eftersom jag har lärt mig mycket annat på vägen som jag har nytta av.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är variationen och att de både jobben kompletterar varandra så bra.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Att läsa till agronom, som nog är den utbildning som kommer närmast det jag gör, ger en mycket bra grund och väldig många olika jobbmöjligheter. Det finns just nu ingen utbildning för att bli täckdikningsprojektör, men det finns ett stort behov av såna, så jag hoppas att SLU tar upp teknikagronom-utbildningen igen…

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Välj efter ditt eget intresse, något som du verkligen brinner för.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.